Üsteki üye çok 'Dengesiz' gibi
ilk kurban benim hadi başlayalım